MALI I ZI, I REALIZON DETYRIMET KRYESORE NGA AGJENDA E NATO-s

Mali i Zi, edhe në kushtet e krijuara nga pandemia, vazhdon ti realizojë detyrimet kryesore nga agjenda e NATO-s dhe ti avancojë aftësitë e veta, ka theksuar Ministri i mbrojtjes, Predrag Boshkoviq, në takimin e Këshillit të Atlantikut Verior. Mbledhjen dyditore të Këshillit të Atlantikut Verior në formatin e ministrave të mbrojtjes e cila mbahet përmes video konferencës, e kryeson sekretari i përgjithshëm, Jens Stolltenberg. Siç është kumtuar nga Ministria e mbrojtjes, Boshkoviq, ka theksuar se edhe në kushtet e shkaktuara nga Pandemia e korona virusit, Mali i Zi, vazhdon ti realizojë  obligimet nga agjenda e NATO-s. Ai ka theksuar se është i domosdoshëm intensifikimi i bashkëpunimit, si mes aleatëve ashtu edhe mes organizatave kryesore ndërkombëtare me qëllim të definimit të mekanizmave për forcimin e rezistencës dhe përgjigjes adekuate ndaj kërcënimeve bashkëkohore  dhe sfidave të sigurisë. Ministrat kanë konstatuar se kriza e shkaktuar nga pandemia e Covid 19, ka treguar se NATO  është fleksibil dhe i gatshëm që, pa marrë parasysh rrethanat, ti realizojë të gjitha aktivitetet e parapara dhe të ruaj autoritetin e politikës së përgjithshme dhe atë të mbrojtjes.

SHARE