CERTIFIKATA COVID PA DATË SKADIMI, POR JO TË DHËNAT

Të gjitha certifikatat kombëtare dixhitale të Covidit të lëshuara në Mal të Zi janë të vlefshme dhe do të qëndrojnë ashtu për aq kohë sa një nga katër kushtet nga ai dokument të jetë i vlefshëm, theksoi Ministria e Shëndetësisë për Dnevne Novine. Një nga dyshimet që lidhen me certifikatën Covid, pa të cilën nuk është e mundur të hyni në shtet tjetër ose, për shembull, të shkoni në qendër tregtare, është nëse dhe në çfarë mase dokumenti është i vlefshëm, ose nëse ka një periudhë të caktuar vaksinimi ose infeksion pas të cilit bëhet i pavlefshëm. Departamenti i Jelena Boroviniq Bojoviq thanë se certifikata në vetvete nuk ka një afat specifik të ruajtjes, ndryshe nga të dhënat në të, të cilat janë ende të kufizuara në kohëzgjatje. Kjo do të thotë se certifikata, dmth informacioni lidhur me imunitetin e fituar nga infeksioni koronavirus, do të jetë i vlefshëm për një maksimum prej gjashtë muajsh (180 ditë), ndërsa vlefshmëria e të dhënave në lidhje me vaksinimin ende nuk është përcaktuar nga Komisioni Këshillimor Kombëtar i Imunizimit (NITAG).

SHARE