TEKSTET DIXHITALE NGA 1 TETORI

Plotësimi i botimeve të shtypura me libra shkollorë dixhitalë, të cilët do të jenë në dispozicion për vegjëlit e klasës së parë nga 1 tetori, do të kontribuojë në parimin e qartësisë në mësimdhënie, do t’u mundësojë nxënësve të miratojnë çështje të caktuara përmes depërtimit të drejtpërdrejtë dhe kështu të fitojnë njohuri më të përhershme dhe cilësore. Përdorimi i këtyre formave përmes sistemit arsimor do të thotë i kontrolluar , shkrim-leximi dixhital i synuar dhe i qëllimshëm për të gjithë brezat e ardhshëm, thotë koordinatori dhe mësuesi i trajnimit Sasha Bakraç. Ministria e Arsimit më parë njoftoi se projekti Uci.me, i cili i referohet prezantimit të librave shkollorë dixhitalë, është një nga iniciativat e tyre më të rëndësishme. Bakraç shpjegon se librat shkollorë dixhitalë nuk janë zëvendësues për ato tradicionale, të shtypura, por vetëm plotësimi i tyre, i cili do të pasurojë procesin e mësimdhënies dhe do të hapë hapësirën për studentët për të marrë njohuri përmes depërtimit të drejtpërdrejtë.

SHARE