SË SHPEJTI NJË SISTEM I RI ELEKTRONIK I CAKTIMIT TË EKZAMINIMEVE

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë për Shëndetin Dixhital në Ministrinë e Shëndetësisë, Aleksandar Sekulliq, tha se sistemi i ri i caktimit të ekzaminimeve, i cili aktualisht po punohet nga një ekip ekspertësh, do të mundësojë efikasitet më të madh, përdorim maksimal të burimeve njerëzore në shëndetësi institucioneve dhe komunikimit më të mirë midis të gjitha niveleve të kujdesit shëndetësor. Ai vuri në dukje se sistemet e lidhura dobët të niveleve primare, sekondare dhe terciare janë një problem i trashëguar që rëndon pacientët në drejtim të ushtrimit të së drejtës për kujdes shëndetësor. Ai tregon se është barrë për personelin mjekësor sa i përket efikasitetit në punë dhe ofrimit të shërbimeve. Ai tha se Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me të gjitha pjesët e sistemit shëndetësor, ka formuar një ekip i cili aktualisht është duke punuar në analizën e problemeve dhe propozimet për zgjidhje për sistemin e ri elektronik.

SHARE