PUBLIKOHEN FTESAT PËR MBËSHTETJEN E INVESTIMEVE NË PRODHIMIN PRIMAR TË BIMËVE

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur disa thirrje publike për mbështetje për investime në prodhimin primar bimor për këtë vit.

Thirrjet publike janë publikuar për disa komponentë, përkatësisht vreshtaria, pemëtaria, kultivimi i ullirit, prodhimi i perimeve dhe bimët mjekësore dhe aromatike.

Investimet e pranueshme për mbështetje në vreshtarinë janë blerja e materialit fidanor të kalemit të hardhisë, strukturave mbështetëse për kultivim, rrjetave kundër breshrit me strukturë mbajtëse, sistemeve të ujitjes dhe rrjetave për mbrojtjen nga shpendët.

Kur bëhet fjalë për pemtarinë, investimet e pranueshme i referohen blerjes së materialit fidanor të certifikuar, shtyllave mbështetëse për kultivim më të shpejtë, sistemeve të ujitjes me pika, rrjetave për mbrojtjen e shpendëve, filies bujqësor, tuneleve për kultivimin e luleshtrydhëve dhe filieve mbrojtës nga shiu me ndërtim mbështetës për të parandaluar frutat nga shpërthyerja.

Në fushën e ullishterisë, investimet e pranueshme i referohen prokurimit të materialit fidanor të certifikuar dhe sistemeve të ujitjes, përgatitjes së tokës së papunuar për mbjellje, rivitalizimit të ullishtëve, ngritjes së nënmureve për parandalimin e erozionit dhe menaxhimit të mbetjeve bimore.

Në rastin e prodhimit të perimeve, investime të pranueshme janë, ndër të tjera, blerja e strukturave, folieve, d.m.th. najloni, sistemet e ujitjes dhe spërkatjes, rrjetat e hijeve, agrotekstilet dhe agrila.

Mbështetje për prokurimin e makinerive dhe pajisjeve në funksion të prodhimit primar

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave ka shpallur thirrjen publike për dhënien e mbështetjes për prokurimin e makinerive, kyçjeve dhe pajisjeve në funksion të prodhimit primar për këtë vit.

“Qëllimi i thirrjes publike është të mbështes ë prodhuesit bujqësorë në Mal të Zi për blerjen e makinerive, lidhjeve dhe pajisjeve të nevojshme për prodhimin primar, të cilat do t’i ndihmojnë ata të përmirësojnë dhe rrisin kapacitetet e tyre prodhuese”, njofton Ministria.

Kohëzgjatja e thirrjes publike është nga sot deri të martën.

SHARE