SË BASHKU PËR ZGJIDHJEN E RREZIQEVE NGA PËRMBYTJET

Zgjidhjet teknike për rindërtimin e sistemit të argjinaturës në bregun e djathtë të lumit Buna në territorin e Malit të Zi u prezantuan në një takim të përbashkët të përfaqësuesve të komisioneve të menaxhimit të ujërave midis Malit të Zi dhe Shqipërisë, me qëllim mbrojtjen e zonës nga përmbytjet dhe erozioni. Projekti zbatohet përmes projektit rajonal “Menaxhimi i integruar i rrezikut nga përmbytjet në pellgun e zgjeruar të lumit Drin”. Konkluzioni i përgjithshëm është se punimet e planifikuara në argjinaturat në bregun e djathtë nuk do të kenë ndikim të rëndësishëm në regjimin e rrjedhës në shtratin e lumit, si dhe në zonën e përmbytjes në bregun e majtë. Furtula i dërgoi një kërkesë palës shqiptare, nëse ekziston mundësia e matjes së nivelit të trenit Tivar-Durrës, si një nga parakushtet për përcaktimin e një niveli të përbashkët zero të saktësisë së lartë, ku mund të përcaktohen me saktësi standardet e lumit Buna, në mënyrë që ato të jenë plotësisht të unifikuar. “Aktiviteti matës do të nënkuptonte matjen e pjesës nga Tivari deri në kufirin me Shqipërinë, ndërsa pala shqiptare do të detyrohej të bënte të njëjtën gjë në territorin e saj nga kufiri me Malin e Zi. Pala malazeze do ta realizonte këtë aktivitet përmes projektit të përmendur”, thuhet në njoftim. Në takim u diskutua edhe për ndërtimin e një hidrocentrali të vogël në Cem. Kryetarët e komisioneve të të dyja palëve falënderuan të gjithë për kontributin e dhënë dhe shprehën shpresën se do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me shumë optimizëm, në frymë të mirë fqinjësore dhe miqësore, duke punuar në ruajtjen e burimeve të përbashkëta natyrore.

SHARE