KËSHILLI I KONTROLLIT TË LISTËS SË VOTUESVE: PROCESI I RREGULLIMIT TË VENDBANIMIT DO TË JETË TRANSPARENT

Teksti përfundimtar i Projektligjit për Ndryshimet në Ligjin për Regjistrat e Qëndrimit dhe Vendbanimit do të përgatitet së shpejti, u theksua nga seanca e djeshme e Këshillit për Kontrollin e Listës së Votuesve, e cila gjithashtu u ndoq nga anëtarët e Grupit të Punës për Ndryshimet. Sipas Ministrisë së Brendshme, projektligji do t’i paraqitet komitetit parlamentar kompetent për reformën e legjislacionit zgjedhor, me qëllim të komunikimit dhe koordinimit të mëtejshëm në punë, të gjitha me qëllim të arritjes së një zgjidhjeje që do të marrë mbështetje sociale dhe politike. “Qëllimi ynë është ta bëjmë këtë proces sa më transparent dhe të arrijmë një zgjidhje që do të rregullojë këtë fushë sa më saktë që të jetë e mundur, me respekt të plotë për të drejtat e njeriut, por edhe nevojën që shteti të ketë një regjistër të rregulluar të vendbanimit, nga e cila varet zbatimi i shumë politikave publike,” u theksua në seancë.

SHARE