SIMOVIQ: NDËRGJEGJËSIMI I QYTETARËVE ISHTE THELBËSOR

Zëvendëskryeministri Millutin Simoviq njoftoi në Kuvend se ne të gjithë jemi dëshmitarë të një krize globale që nuk është regjistruar në histori. Simoviq tha që masat e marra nga Mali i Zi ishin me kohë, por theksoi se në përgjithësi, ndërgjegjësimi i qytetarëve ishte thelbësor, i cili ishte në një nivel të lakmueshëm në momentet më të rëndësishme. “Ky është një shqetësim i shoqërisë që lë të gjitha çështjet e tjera, veçanërisht ato politike. Kjo krizë ka qenë dhe do të jetë një tundim i shkëlqyeshëm për sistemet më të zhvilluara. Ky dialog sot është vetëm një vazhdim i diskutimeve tona, pasi ne kemi diskutuar tashmë disa herë në Kolegj, dhe unë jam mirënjohës për të dhënë vlerësime të punës dhe sugjerime konstruktive,” tha Simoviq. Simoviq thotë se që nga fillimi i janarit, Instituti për Shëndetin Publik dhe Ministria e Shëndetësisë kanë ndërmarrë një seri aktivitetesh që kanë dëshmuar se janë plotësisht të justifikuara. Ne vërejmë përkushtimin e jashtëzakonshëm dhe përkushtimin vetëmohues të qytetarëve të Malit të Zi, tha ai. Ndërgjegjësimi i shprehur i qytetarëve në një nivel të lakmueshëm ishte i rëndësishëm për të gjithë. “Kjo është arsyeja pse unë falënderoj sinqerisht të gjithë qytetarët. Ne mund të jemi krenarë për gjithçka kemi bërë deri tani,” tha Simoviq.

SHARE