RAJZING RAJNKE: ME BASHKËPUNIM DREJT REFORMËS ZGJEDHORE

Ambasadorja e SHBA në Malin e Zi Judy Rising Reinke tha se është e rëndësishme për Malin e Zi të zbatoj reformat zgjedhore dhe se koalicioni qeverisës dhe opozita duhet të takohen dhe të bashkëpunojnë. Rising Reinke e tha këtë në tryezën e rrumbullakët: “Konkluzione dhe rekomandime të misionit ndërkombëtar të vëzhgimit të zgjedhjeve parlamentare ENEMO në Malin e Zi më 30 gusht, 2020: promovimi i një rishikimi gjithëpërfshirës të legjislacionit zgjedhor.” Ajo deklaroi se fushat në nevojë për përmirësim duhet të identifikohen dhe se ky është hapi i parë në mënyrë që të zbatohen reformat e nevojshme zgjedhore në Malin e Zi. “Në atë kuptim, koalicioni qeverisës, si dhe opozita, duhet të takohen dhe të bashkëpunojnë. Siç e dinë Kryetari i Kuvendit Beçiq dhe kolegët e tij në Parlament, do të jetë një punë e vështirë dhe duhen sakrifica nga të dy palët, të lini mënjanë politikën dhe të gjeni një bazë të përbashkët për të kryer një punë kaq të rëndësishme në emër të qytetarëve të Mali i Zi,” tha ajo. Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Aleksa Beçiq, theksoi në tryezën e rrumbullakët se përfaqësuesit e ENEMO morën pjesë në një farë mënyre në shkrimin e historisë, duke ndjekur procesin zgjedhor me përkushtim dhe paanshmëri. Beçiq kujtoi se insistimi në krijimin e kushteve për zgjedhje të drejta dhe të lira, rezultati i të cilave do të jetë i pranueshëm për të gjithë pjesëmarrësit në ato zgjedhje, dhe që nuk do të jetë i diskutueshëm për publikun vendas ose ndërkombëtar, mbetet një përparësi e këtij Parlamenti në vitin e parë të mandatit të tij. Ai vuri në dukje se zgjedhjet e ndershme dhe ambienti i përgjithshëm për mbajtjen e tyre, të cilat do të karakterizohen nga i njëjti epitet, janë një kusht pa të cilin është e pamundur, e një rendi demokratik në çdo vend, dhe se ata duhet të bëhet kështu në Mal të Zi.

SHARE