NË MAL TË ZI, 68% E TË RINJVE JETOJNË ME PRINDËRIT E TYRE

Mali i Zi është vendi me përqindjen më të lartë të të rinjve që jetojnë me prindërit e tyre, sipas të dhënave të agjencisë evropiane të statistikave Eurostat. Duke gjykuar nga harta e agjencisë, Mali i Zi është në një pozicion të palavdishëm në listën e vendeve evropiane, me 68% të të rinjve, të moshës 25 deri në 34 vjeç, që ndajnë një shtëpi me prindërit e tyre. Nga ana tjetër, në Danimarkë të rinjtë u pavarësuan shumë shpejt, kështu që vetëm tre për qind e tyre jetojnë me prindërit. Trendi nga Mali i Zi është i pranishëm edhe në vendet e tjera të Ballkanit, kështu që në Serbi dhe Kroaci përqindja është 65, në Kosovë dhe Shqipëri 63, dhe në Maqedoni 61. Të dhënat e Eurostat tregojnë se 60 përqind e të rinjve jetojnë me prindërit në Greqi. Përveç Danimarkës, të rinjtë në vendet e tjera skandinave gjithashtu largohen shpejt nga shtëpia familjare, kështu që në Finlandë vetëm 4 përqind jetojnë me prindërit e tyre, dhe në Suedi dhe Norvegji nga 6 përqind secili.

SHARE