MARKOVIQ: DËSHTOJNË BISEDIMET NDËRMJET QEVERISË DHE KOS

Bisedimet midis ekspertëve juridikë të Qeverisë dhe dioqezës së Kishës Ortodokse Serbe përfunduan pa rezultat, pavarësisht lëshimeve të shumta të bëra nga ekipi negociator i Qeverisë, tha Kryeministri Dushko Markoviq.

Ai tha se gjatë raundit të dytë të bisedimeve të ekspertëve, të cilat u mbajtën dje dhe sot, Qeveria pranoi që procedura e përcaktimit të regjistrave të tokave të transferohet nga procedura administrative në një procedurë gjyqësore të rregullt, ku barra e provës së pronësisë i bie shtetit dhe jo kishës.

Markoviq tha se në atë kuptim, Qeveria propozoi një nen 63 plotësisht të Ligjit, i cili pranoi propozimet e Kishës.

Ai theksoi se Qeveria gjithashtu pranoi që Kisha Ortodokse Serbe të vazhdojë të përdorë të gjitha ndërtesat e kishave dhe manastireve, pronave dhe pasurive të tjera të paluajtshme që janë pronë e shtetit, ose përcaktohet në procedurë gjyqësore që ato janë pronë shtetërore, fetare dhe kulturore.

Markoviq theksoi se e vetmja kërkesë e Qeverisë ishte regjistrimi i të gjitha kishave dhe bashkësive fetare, përfshirë kishën ortodokse serbe dhe dioqezat e saj, sipas letrës së ligjit.

Kryeministri tha se ai mori informacionin me keqardhje që bisedimet nuk rezultuan me sukses.

Markoviq tha që refuzimi i regjistrimit në një botë demokratike do të thotë të mos njohësh veten dhe subjektivitetin e dikujt; mos pranimi i shoqërisë dhe shtetit; dhe mosnjohja e një rendi legjitim shoqëror dhe juridik.

SHARE