SPAJIQ: KRIJOHET DREJTORIA E BLOCKCHAIN-it DHE KRIPTOVALUTAVE

Ministri i Financave dhe Mirëqenies Sociale, Millojko Spajiq, ka njoftuar në Twitter se është formuar Drejtoria për Blockchain dhe Kriptovalutat. Siç thuhet në Twitter, Drejtoria për Blockchain dhe Kriptovalutat përpiqet të krijojë një shtyllë të re të ekonomisë së Malit të Zi përmes rregullimit të tregut të kriptovalutës në Mal të Zi. “Drejtoria juaj për Blockchain dhe Ministria e Financave Crypto do të jetë aty për të ndihmuar qytetarët e Malit të Zi të njohin botën e blockchain dhe kriptovalutave, si dhe për të vendosur një kuadër rregullator të sigurt dhe të drejtë për rritjen e kësaj dege të ekonomisë sonë,” ka shkruar Spajiq në Twitter.

SHARE