SHPORTA E KONSUMIT NË SHKURT 693.7 EUR

Vlera e shportës minimale të konsumit për muajin shkurt, sipas të dhënave të Monstat, arriti në 693,7 euro, që është 1,9 për qind më shumë se në janar. “Nga vlera totale e shportës minimale të konsumit, shpenzimet për ushqim dhe pije joalkoolike arritën në 311,6 euro, që është 2,9 për qind më shumë se në muajin janar”, thuhet në deklaratë. Statisticienët thanë se shpenzimet për produktet dhe shërbimet joushqimore arritën në 382.1 euro, 1 për qind më shumë se në muajin janar. Shporta minimale e konsumatorit i referohet konsumit familjar që përfshin produktet dhe shërbimet ushqimore dhe joushqimore, që mundëson ruajtjen e jetës dhe aftësisë për punë të anëtarëve të familjes.

SHARE