INTERESIM PËR INVESTIME MË TË MËDHA DHE KRIJIMI I VENDEVE TË REJA TË PUNËS NË MAL TË ZI

Ekziston një interes i ndërsjellë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit afarist mes Malit të Zi dhe Sllovenisë, rritjen e investimeve dhe krijimin e vendeve të reja të punës në Mal të Zi, u konkludua në takimin e presidentit të Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, me drejtorët dhe anëtarët e menaxhmentit të kompanive nga Sllovenia që punojnë në vendin tonë. Reciprokisht u theksua se mes Sllovenisë dhe Malit të Zi ekziston një bashkëpunim politik i hapur, miqësor dhe i qëndrueshëm dhe një bashkëpunim ekonomik shumë i gjatë dhe i suksesshëm. “

Disa nga kompanitë më të mëdha dhe më të njohura sllovene operojnë në Mal të Zi në fushën e financave, sigurimeve, logjistikës, energjetikës, ndërsa Klubi Slloven i Biznesit punon në Mal të Zi për më shumë se 15 vjet”, thanë bga kabineti i Presidentit të Malit të Zi. U konstatua se kultivimi dhe forcimi i mëtejshëm i lidhjeve politike dhe ekonomike ndërmjet dy vendeve kontribuon në dinamikën më të shpejtë të afrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe se ka hapësirë ​​të madhe për shkëmbim përvojash dhe takime të ngjashme paralajmërohen në periudhën e ardhshme.

SHARE