QTD: KANDIDATËT PËR PRESIDENT MUND TË FALSIFIKOJNË NËNSHKRIMET

Nga Qendra për Tranzicion Demokratik, kumtuan se Kandidatët potencial në zgjedhjet presidenciale në MZ, mund të falsifikojnë nënshkrimet mbështetëse, pasi që Komisioni Shtetëror Zgjedhor, me rastin e dorëzimit të listave kontrollon vetem nëse nënshkruesit janë të regjistruar në listën e votuesve.

Në lidhje me këtë drejtori i Qendrës për Tranzicion Demokratik, Dragan Koprivica, mendon se KSHZ, duhet të ua mundësojnë qytetarëve të kontrollojnë nëse ndonjë parti ka keqpërdorur të dhënat e tyre nga lista e votuesve dhe i ka përdorur ato për të nënshkruar mbështetjen e kandidatures së tyre për president.  

KSHZ ende nuk e verifikon vërtetësinë e nënshkrimeve të mbështetjes që palët ose kandidatët presidencialë ua sjellin atyre kur paraqesin listën ose kandidaturën, por kontrollon vetëm nëse personi që ka dhënë nënshkrimin është  në listën e zgjedhësve dhe nëse përputhet numri amzë.

Për kandidaturë për president të MZ, nevojiten të paktën 7,933 nënshkrime të qytetarëve.

Kjo praktikisht do të thotë se çdo palë që ka qasje në listën e zgjedhësve mund të mbizotërojë të dhënat e votuesve dhe të falsifikojë nënshkrimin e mbështetjes, thuhet në kumtesë nga QDT-ja.

SHARE