BORDI MBËSHTETI RRITJEN E SHTESAVE PËR FËMIJËT E PORSALINDUR

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale sot ka mbështetur ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve, i cili parasheh kompensim të njëhershëm prej 900 euro për fëmijën e porsalindur dhe 1000 euro për shfrytëzuesit e së drejtës për siguri materiale. Ndryshimet ligjore janë inicuar nga deputetët Demokratë dhe DEMOS-it. “Mali i Zi e mbylli vitin e kaluar me një rritje natyrore negative, e cila ndodhi për herë të parë që nga mbajtja e statistikave në vendin tonë”, thuhet në shpjegim. Siç thuhet, “murtaja e bardhë” ka qenë e pranishme në 20 nga gjithsej 24 komuna, ndërsa normë pozitive e shtimit natyror është shënuar vetëm në Budva, Podgoricë, Tuz dhe Rozhajë. “Rritja e propozuar e pagesës së njëhershme për një fëmijë të porsalindur është një masë konkrete që duhet të kontribuojë në përmirësimin e kushteve materiale për mbulimin e shpenzimeve bazë të jetesës së çdo fëmije të porsalindur, si anëtar i ri i shoqërisë sonë”, thuhet në ndryshime të Ligjit për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve. Komisioni mbështeti ndryshimet në Ligjin për kujdesin shëndetësor, i cili parashikon krijimin e një regjistri kombëtar për personat me autizëm, menaxhimi i të cilit është përgjegjësi e Institutit të Shëndetit Publik.

SHARE