DRLEVIQ:  ME REFORMA  DERI TE NJË ANËTAR I BESUESHËM I BE-së

Prioritet i administratës malazeze mbetet përmbushja e detyrimeve nga kapitulli 23,  Drejtësia dhe të Drejtat Themelore dhe kapitulli 24 , Drejtësia, liria dhe siguria, për të ruajtur dinamikën e mirë të procesit të negociatave dhe për të kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha segmenteve të shoqërisë malazeze, tha negociuesi kryesor i Malit të Zi me Bashkimin Evropian Alleksandar Drlevi , gjatë takimit me anëtarët e Grupit Punues për Zgjerim në Këshillin e Bashkimit Evropian.

Negociatori kryesor theksoi se Mali i Zi do të intensifikojë punën në zbatimin e detyrimeve të ndërmarra në fushën e sundimit të ligjit, si dhe në forcimin e kapaciteteve administrative të të gjitha institucioneve kyçe me qëllim të arritjes së rezultateve të matshme në terren që do të pasqyrojnë në mënyrë cilësore procesin e përgjithshëm të pranimit dhe mjedisin e përgjithshëm shoqëror.

“Ne jemi të vendosur të zbatojmë të gjitha reformat e nevojshme në mënyrë që të bëhemi një anëtar i besueshëm i familjes evropiane. Ky proces  kërkues negociues me BE është mekanizmi më i fuqishëm për zbatimin e reformave që do të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe të pjekur me institucione të forta dhe efektive”,vlerësoi ai.

Në këtë kontekst, ai vuri në dukje rëndësinë e mbështetjes së shteteve anëtare gjatë gjithë procesit, duke deklaruar se ai ishte i kënaqur me mesazhet nga vendet më të larta evropiane që dera e BE është e hapur për anëtarët e rinj.

SHARE