BASHKËPUNIMI ËSHTË ÇELËSI KYÇË NË LUFTËN KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR

Qendra për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, konferencën “Bashkëpunimi gjyqësor rajonal: Arritjet dhe perspektivat e ardhshme”, e organizoi  në kuadër të projektit “Forcimi i bashkëpunimit rajonal gjyqësor përmes qasjes shumëpalëshe”.

Kryetarja e Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Vesna Medenica, tha se bashkëpunimi gjyqësor është vendimtar për luftën kundër krimit të organizuar.

“Si zonë komplekse, ajo kërkon njohuri të standardeve kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare, dhe shpesh njohuri të gjuhëve të huaja dhe aftësi të mira komunikimi”, shpjegoi Medenica.

Sipas fjalëve të saj, duke pasur parasysh se në prill u miratua programi trajnues “Euro 2”, Mali i Zi ka bërë një zbulim të rëndësishëm në përmirësimin e njohurive të gjyqtarëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre në këtë fushë.

Ajo tha se pret që mbështetja e tyre profesionale të ndihmojë në forcimin e mëtejshëm të mekanizmave të efikasitetit dhe ndihmës ligjore.

SHARE