NESËR PAGESA E PENSIONEVE

Nga nesër, së bashku me të ardhurat më të ulta në Mal të Zi me të ardhurat e korrikut, do të paguhet edhe shuma shtatë mujore e rritjes prej 13,16% e propozuar nga kryeministri Dushko Markoviq njoftoi Qeveria e Malit të Zi.

Siç specifikuan ata, gjithsej 12,318 pensionistë, të cilët marrin pensionin më të ulët në vlerë prej 128.82 euro, do të marrin një çek në vlerë prej 247,47 euro, dhe 3.586 pensionistët shuma e pensionit të të cilave është nga 128.83 në 145.77 euro, do të marrin diferencën nga 1 janari 2020, në shumën nga pensioni i tyre i mëparshëm deri në shumën e përcaktuar rishtaz të pensionit më të ulët.

SHARE