GJEKA-FEJZIQ: DO TË VAZHDOJMË NË RRUGËN E PAJTIMIT, MIRËKUPTIMIT, FORCIMIT TË TOLERANCËS

Bashkësia Islame në Mal të Zi i kushton rëndësi të madhe ruajtjes së harmonisë multifetare dhe shumëkombëshe në Mal të Zi dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë për të ruajtur marrëdhëniet e mira të konfirmuara, u theksua në takimin e Ministrit të të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Gjeka dhe Reis Rifat. ef Fejziq. “Reisi i Bashkësisë Islame përgëzoi ministrin për emërimin e tij dhe shprehu besimin se mandati i kësaj Qeverie do të japë një kontribut të plotë në ruajtjen dhe përmirësimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërmjet shtetit të Malit të Zi dhe Bashkësisë Islame në Mal të Zi”, thuhet në njoftim. Ministri Gjeka falënderoi Reisin për fjalët e tij mbështetëse dhe shtoi se Qeveria e re i merr detyrat e marra me shumë seriozitet dhe vepron në përputhje me përmbushjen e obligimeve të saj. Gjeka tha se Bashkësia Islame me punën dhe angazhimin e saj në periudhën paraprake ka kontribuar në ruajtjen e të gjithë trashëgimisë që trashëgojmë si shoqëri multifetare, multinacionale dhe multikulturore, që janë toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëjetesa. “Ne do të vazhdojmë rrugën përmes pajtimit, mirëkuptimit, forcimit të tolerancës të mbledhur rreth një qëllimi të përbashkët, një standardi më të mirë jetese për qytetarët tanë, një nivel të lartë të ndërkulturalizmit dhe perspektivës evropiane të shtetit të Malit të Zi”, thuhet në deklaratë.

SHARE