DUKAJ: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË VETËQEVERISJES LOKALE NË MAL TË ZI

Qeveria e Malit të Zi dhe Ministria e Administratës Publike janë plotësisht të përkushtuara për zhvillimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale në Mal të Zi, tha ministri i Administratës Publike Marash Dukaj në Asamblenë e Përgjithshme të Rrjetit të Asociacioneve të Pushtetit Lokal në Evropën Juglindore.

Ai tha se ngjarja e sotme është një mundësi për të përsëritur edhe një herë se decentralizimi në Mal të Zi është qëllimi dhe prioriteti i përgjithshëm i Ministrisë.

Dukaj theksoi se vetëqeverisja lokale përfaqëson thelbin e demokracisë, sepse u mundëson qytetarëve të ndikojnë drejtpërdrejt në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre dhe në komunitetin në të cilin jetojnë.

Sipas tyre, kjo nënkupton që vetëqeverisja lokale u mundëson qytetarëve që të jenë në kontakt të drejtpërdrejtë me autoritetet dhe të shprehin nevojat e tyre, ndërsa nga ana tjetër, autoritetet lokale mund të perceptojnë dhe reagojnë me kohë ndaj nevojave konkrete të qytetarëve dhe përshtatjen e politikave publike me këto nevoja.

“Vetëqeverisjet lokale mund të jenë shtytëse të zhvillimit ekonomik dhe promovues të trashëgimisë kulturore, si dhe të ruajtjes së mjedisit, përmirësimit të infrastrukturës, mbrojtjes sociale dhe shëndetit. Në këtë mënyrë, vetëqeverisjet lokale formësojnë drejtpërdrejt mënyrën e jetesës dhe perspektivën e qytetarëve – krijojnë procese kyçe shoqërore në shtet. Duke pasur parasysh të gjitha këto, në periudhën paraprake kemi filluar aktivitete shumë specifike për planin e përmirësimit të sistemit të vetëqeverisjes lokale në Mal të Zi”, theksoi Dukaj.

Ai tha se mënyra më e mirë dhe më efikase për decentralizim cilësor dhe efikas, bazuar në përgjegjësinë dhe transparencën e punës së pushtetit vendor, qëndron në bashkëpunimin solid të nivelit qendror dhe atij lokal të qeverisjes dhe shtoi se një qasje e tillë nxitet nga Ministria e Administratës Publike, dhe vlerëson veçanërisht mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, si dhe rekomandimet dhe udhëzimet e shoqatave si NALAS.

“Jemi të orientuar drejt krijimit të një kornize të qëndrueshme legjislative, e cila do të japë rezultate të dukshme në proceset e mëtejshme të reformës dhe decentralizimit, falë të cilave do të krijojmë vetëqeverisje të suksesshme lokale. E gjithë kjo me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe cilësisë së jetës së qytetarëve. Pres efekte pozitive sa i përket përmbushjes së standardeve të nevojshme në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe pastaj njësitë e vetëqeverisjes lokale që do të jenë plotësisht të përgatitura për të zbatuar ligjin e BE-së kur Mali i Zi të bëhet anëtar i plotë i Bashkimit Evropian”, tha Dukaj.

SHARE