VARHELI: NE PRESIM NDËSHKIME PËR SULMET NDAJ MYSLIMANËVE NË MAL TË ZI

Komisioni Evropian (KE) është i vetëdijshëm për incidentet që synojnë komunitetin mysliman në Malin e Zi dhe pret një hetim të plotë mbi rastet, tha komisioneri i zgjerimit i BE Oliver Varheli. Ai për Televizionin e Malit të Zi tha se Komisioni ishte në dijeni të incidenteve që kishin për qëllim komunitetin mysliman para dhe pas zgjedhjeve parlamentare të 30 gushtit. Ai deklaroi se Mali i Zi, si një vend kandidat për anëtarësimin në BE, pritet të mbrojë në mënyrë efektive anëtarët e pakicave kombëtare dhe fetare, e cila është në përputhje me përmbushjen e kritereve për Kapitujt 23. Sipas kritereve nga ai kapitull, Varheli shtoi se Mali i Zi duhet të përmbushë, ndër të tjera, një masë të caktuar në lidhje me forcimin e zbatimit efektiv dhe zbatimin e të drejtave të njeriut dhe harmonizimin e kornizës së tij ligjore me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. “Kjo gjithashtu përfshin mbrojtjen efektive të pakicave dhe lirinë e fesë,” përfundoi Komisioneri Evropian.

SHARE