BORDI KRYESOR I LËVIZJES “EVROPA TANI” MBËSHTETI QEVERINË E RE DHE KANDIDATËT PËR MINISTRA

Bordi Kryesor i „Evropa Tani“ ka mbështetur marrëveshjen politike për formimin e një qeverie të re dhe kandidatët e partisë për ministra.

Lëvizja „Evropa Tani“ propozon Sasha Mujoviq për ministër të Energjisë, Vojisllav Shimun për Ministër të Shëndetësisë, Novica Vukoviq për Ministër të Financave, Naida Nishiq për Ministre të Mirëqenies Sociale, Andrej Milloviq për ministër të Drejtësisë, Maida Gorçeviq për Ministre të Integrimeve Evropiane dhe Filip Ivanoviq si ministër i Punëve të Jashtme.

Gjithashtu, u propozua që Ministër i Transportit dhe Punëve Detare të jetë Filip Raduloviq, ndërsa Angjella Jakshiq Stojanoviq, Ministre e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit.

Më herët ishte bërë e ditur se qeveria e ardhshme do të përbëhet, përveç Lëvizjes „Evropa Tani“, edhe nga Mali i Zi Demokratik, Partia Socialiste Popullore dhe koalicioni i partive shqiptare Forumi Shqiptar.

Sipas marrëveshjes së mëparshme, mbështetjen e pakicave për qeverinë e ardhshme do ta japë koalicioni „Për të ardhmen e Malit të Zi“, anëtarë të të cilit do të jenë kryetari i Kuvendit.

Sipas marrëveshjes së pjesëmarrësve në negociata, qeveria e re, përveç kryeministrit, duhet të ketë edhe një zëvendëskryeministër, katër nënkryetarë dhe 18 ministri, ndërsa kreu i Parlamentit të Malit të Zi do të jetë udhëheqës i Demokracisë së Re Serbe, Andrija Mandiq.

Marrëveshja e shumicës së re parlamentare, e cila duhet të konfirmohet nga organet e tyre partiake, përcakton se një nga parimet bazë të qeverisë së re është përafrimi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Malit të Zi me politikën e Bashkimit Evropian (BE) dhe forcimin e partneritetit me NATO-n.

Gjithashtu, rindërtimi i qeverisë së ardhshme parashikohet të paktën një vit pas zgjedhjeve, në fund të vitit 2024 ose në fillim të vitit 2025, kur edhe koalicioni „Për të ardhmen e Malit të Zi“, do të ishte pjesë e pushtetit ekzekutiv.

SHARE