Realiteti i bujqësisë në Malësi: Historia e Nua Nicaj dhe sfida e prodhimit bujqësor

Në një bisedë në fshatin Nenhelm, Nua Nicaj ndan një pasqyrë të jetës së tij si fermer dhe sfidat që has në prodhimin bujqësor. Ai është krenar për 25 ditarë tokë që kultivon, duke filluar me patat dhe duke pritur të kultivojë shalqin, pjeprën dhe specin. Megjithatë, ai shprehet për sfidat që përballon sektori bujqësor, duke theksuar investimet e mëdha dhe nevojën për masa për të shmangur bllokimin e mundshëm, veçanërisht gjatë periudhave dominuese. Megjithëse është i kënaqur me rritjen e kultivimit në Malësi, ai shpreh shpresën për një rritje më të madhe te prodhimit këtë vit. Nicaj thekson një nga mungesat kryesore në prodhimin bujqësor: mungesa e një vendi për grumbullimin e madhit. Ai vë në dukje se kjo është një pengesë e rëndë, duke qenë se grumbullimi i madhit është një hap kritik në procesin e prodhimit bujqësor.

Ky publikim është mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Medias.

/ Fondi për nxitje të pluralizmit dhe shumëllojshmërisë të mediave /

SHARE