Eksplorimi i natyrës në zonat malore të Trieshit: Shtegu i ri në fshatin Budzë, Qeu i Rrasës

Njerëzit gjithnjë e më shumë duan të kalojnë kohën në natyrë, veçanërisht zonat malore që frekuentohen edhe më shumë.

Zonat malore të Trieshit shpërblehen me një bukuri mahnitëse të natyrës, duke ofruar pamje të jashtëzakonshme. Shtegu i ri në fshatin Budzë, Qeu i Rrasës, çon drejt një pikë vrojtimi të pakuptuar me pamje të mrekullueshme mbi Lumin Cem, e rrethuar nga bjeshkët e shkëlqyera dhe një panoramë deri në Liqenin e Shkodrës.

Ky shteg, e nisur me iniciativën e Nikollë Prenkoçaj dhe përkrahjen e banorëve të fshatit Budzë dhe Organizatës Turistike të Tuzit, është një eksperiencë e veçantë për ecje në natyrë. Prenkoçaj na udhëhoqi gjatë një viziteje, duke ndarë me ne detaje se si ky shteg ka shërbyer më parë për mbijetesën e banorëve vendas.

Në të ardhmen, pritet të vendoset sinjalistika turistike për të ndihmuar vizitorët, duke shpresuar që kjo përpjekje do të rrisë numrin e turistëve të huaj në këtë pjesë të Malësisë. Me ofrimin e bujtinave dhe spektrin gastronomik të ushqimeve tradicionale, kjo zonë ka potencial të shëndrrohet në një burim ekonomik të turizmit.

Ky publikim është mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Medias.

/ Fondi për nxitje të pluralizmit dhe shumëllojshmërisë të mediave /

SHARE