KLUGE: FILLONI PËRGATITJET PËR KALIMIN NË FAZEN E “NEW NORMAL”

Të gjitha vendet e OBSH-së duhet të fillojnë përgatitjet për fazën Kovid19 të kalimit në ‘New Normal’, njoftoi Drejtori Rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetit, Hans Kluge gjatë një video-konferencë ministrore. 

Në konferencë morën pjesë Ministri i Shëndetit të Malit të Zi Kenan Hrapoviq, Zëvendës Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Dr. Senad Begiq dhe Zëvendës Ministrja e Shëndetësisë, Sllagjana Pavloviq. 

Drejtori Rajonal i OBSH-së, Hans Kluge, u prezantoi pjesëmarrësve në konferencë aktivitetet më të rëndësishme që secili vend duhet të ndërmarrë në mënyrë që të ketë një reagim adekuat dhe sigurim në kohë të kujdesit shëndetësor për të gjitha kategoritë e popullatës në fazën tjetër të luftës kundër epidemisë së virusit korona. 

Kluge tha se tranzicioni duhet të udhëhiqet nga parimet e shëndetit publik, rrethanat ekonomike dhe sociale.  Kriteret themelore duhet të përfshijnë: kontrollin e rasteve të konfirmuara të transmetimit Kovid19 dhe kapacitetin e mjaftueshëm të shëndetit publik dhe sistemit shëndetësor.  Masat e marra duhet të synojnë minimizimin e rrezikut të infeksionit në komunitete shumë të cenueshme, parandalimin e rreziqeve në mjedisin e punës dhe përfshirjen e plotë të komunitetit në procesin e tranzicionit.


Gjatë konferencës, u theksua rëndësia e përdorimit të zgjidhjeve digjitale dhe përmirësimit të platformave të ofrimit të shërbimeve me porosi (video, telefon, internet).


Pjesëmarrësit gjithashtu ranë dakord se është e rëndësishme të ndërmarrin hapa të kujdesshëm për të rikuperuar sistemin shëndetësor dhe se është e nevojshme përfshirja dhe shfrytëzimi i kujdesit shëndetësor parësor në këtë drejtim në përgjigje të rritjes së ngarkesës së punës dhe kërkesës së re.


Përgatitja për fazën e tranzicionit të Kovid19 në ‘New Normal’ në një fokus të veçantë duhet të kujdeset për profesionistët e kujdesit shëndetësor.
Sistemet duhet të hartojnë plane të mbështetjes dhe mbrojtjes së fuqisë punëtore për të siguruar pushim, shërim dhe mbështetje për çështjet fizike, mendore dhe sociale të profesionistëve mjekësorë.

SHARE