ReSPA PËRFUNDON SERINË E ‘DITËVE TË HAPURA’ NË PODGORICË

Përfundon seria e ‘Open Day’s – Ditëve të Hapura’ ReSPA në Podgoricë nën mbështetjen dhe mikpritjen e ngrohtë të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.

” ‘Open Day – Dita e Hapur’ është një platformë e shkëlqyer për të ndarë vizionin tonë me partnerët dhe palët e interesuara dhe për të paraqitur veprime dhe iniciativa konkrete për të ndërtuar administratën publike elastike, transparente dhe profesionale që ushqen punonjësit e saj dhe punon për qytetarët. Ne bëmë atë që thamë në fillim të ‘Open Day – Ditës së Hapur’ – ne dëgjuam dhe punuam me palët tona për të finalizuar programin tonë ambicioz të punës duke hapur rrugët për iniciativat e reja”, tha Maja Handjiska-Trendafilova, Drejtoreshë e ReSPA. Drejtoresha nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal ndërmjet aktorëve kryesorë të ‘PAR’ dhe mbështetjen e Komisionit Evropian. Ajo falenderoi z. Yngve Engstroem dhe ekipin e tij për mbështetje të padyshimtë për ReSPA, e dukshme edhe sot.

Shefi i Bashkëpunimit, Delegacionit Evropian në Mal të Zi, Yngve Engstroem nënvizoi “Reformimi i administratës publike është i nevojshëm për të ofruar shërbime efikase dhe me cilësi të lartë për qytetarët dhe përfaqëson një çështje ‘themelore’ të procesit të integrimit evropian. ReSPA është në një pozicion unik për të ofruar diskutime dhe shkëmbim të praktikave më të mira ndërmjet zyrtarëve, gjë që është thelbësore për të çuar përpara reformat dhe perspektivën e BE-së të Ballkanit Perëndimor. Prandaj, Bashkimi Evropian ka vendosur të sigurojë një grant të ri për ReSPA për periudhën 2023-2025. Ne inkurajojmë autoritetet malazeze të llogarisin në mbështetjen nga ReSPA në identifikimin dhe adresimin e sfidave të ardhshme në fushat e qeverisjes publike, veçanërisht në fushën e digjitalizimit të shërbimeve administrative dhe më gjerësisht për tranzicionin e gjelbër.”

Sekretari Shtetëror në Ministrinë e Administratës Publike, Boban Jovoviq theksoi se ReSPA njeh nevojat rajonale të administratës publike malazeze si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal dhe duke vepruar si një platformë për bashkëpunim gjithmonë ofron mundësi të gjera për nisma dhe partneritete të reja, gjë që është evidente edhe sot.

Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Agron M. Camaj theksoi se “nëpunësit publik janë kujdestarë të besimit publik. Falë ReSPA ne jemi të bashkuar në të njëjtin qëllim, kemi akses në praktikat më të mira dhe shumë instrumente të mekanizmit mbështetës të ReSPA. Kjo është arsyeja pse ReSPA mbetet partneri ynë kryesor në nivel rajonal dhe kombëtar.”

Seria e Ditëve të Hapura, të mbajtura në mars në kryeqytetet e anëtarëve të ReSPA, i shërbeu ekipit të ReSPA për të prezantuar dhe diskutuar rezultatet ambicioze të parashikuara brenda 30+ aktiviteteve të rrjetëzimit, mësimit dhe zhvillimit të kapaciteteve. Të formësuara për të nxitur zhvillimin e politikave, integrimin e përshpejtuar në BE, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe digjitalizimin me nëpunësit civilë dhe qytetarët në qendër, veprimet e ReSPA synojnë të nxisin agjendën e reformave dhe ta afrojnë rajonin më pranë Bashkimit Evropian.

SHARE