ANËTARËSIMI NË NATO KËRKON KOHEZION DHE ANGAZHIM

Anëtarësimi i Malit të Zi në NATO, përveç përparësive tashmë të arritura, është një proces që kërkon vazhdimisht një shkallë të lartë angazhimi në nivelin kombëtar, tha Ministrja e Mbrojtjes Olivera Injac gjatë vizitës së saj në selinë e Aleancës në Bruksel dhe Misionin e Përhershëm të Malit të Zi në NATO. Ajo vuri në dukje se axhenda dinamike e NATO-s nënkupton kohezionin dhe përkushtimin me përpjekjet maksimale të të gjithë punonjësve në sektorin e mbrojtjes, i cili do të kontribuojë që Mali i Zi të mbetet i njohur si një aleat i besueshëm. “Ajo theksoi posaçërisht se përshtatja strategjike dhe konceptuale e Aleancës në mjedisin e ri të sigurisë duhet të përdoret për përshtatjen cilësore të dokumenteve strategjike dhe planeve të mbrojtjes të Malit të Zi, si dhe rregullimin e plotë ligjor të menaxhimit të krizave,” theksojnë nga Ministria e Mbrojtjes. “Ministrja është njohur me kompetencat individuale dhe aktivitetet më të rëndësishme që Aleanca po kryen aktualisht në fushën e mbrojtjes dhe ushtrisë, si dhe detyrat më të vështira, të dizajnuara për zbatim në periudhën e ardhshme. Është njohur me zhvillimin e dokumenteve, koncepteve dhe politikave aktuale strategjike të NATO-s, si dhe dinamikën e zbatimit të tyre,” theksuan nga ky departament. Një angazhim në sektorin e mbrojtjes bazuar në profesionalizmin dhe kryerjen me nder të detyrave, siç përfundoi Injac, do të ketë gjithmonë mbështetjen e saj të plotë.

SHARE