NUK U ZGJODHËN ANËTARËT E KËSHILLIT GJYQËSOR

Në seancën e jashtëzakonshme Kuvendi i Malit të Zi nuk zgjodhi katër anëtarë të Këshillit Gjyqësor nga radhët e avokatëve të dalluar. Kandidatët ishin Nebojsha Vuçiniq, Radoje Koraq, Dragan Shoq dhe Fikret Kurgash dhe asnjëri prej tyre nuk mori shumicën e kërkuar prej dy të tretave. Në raundin e dytë, zgjedhja e tyre do të kërkojë mbështetjen e tre të pestat e deputetëve. Për Radoje Koraqin votuan 49 deputetë, Fikret Kurgashin 45, Dragan Shoqin 43, ndërsa Nebojsha Vuçiniqin 49 deputetë. Gjatë deklarimeve individuale për kandidatët nuk ka pasur vota kundër apo abstenime. Shumica e deputetëve të opozitës u larguan nga salla e Kuvendit para votimit. Gjatë debatit, raportuesi i Komisionit për Sistemin Politik, Drejtësi dhe Administratë, Momo Koprivica, tha se ky organ pas një thirrjeje publike ka zhvilluar seanca konsultative me 33 kandidatë të regjistruar. Siç rikujton ai, Kuvendit, më pas me shumicë votash i ka propozuar Kuvendit që të deklarohet për katër anëtarë – Nebojsha Vuçiniq, Radoj Koraq, Dragan Shoq dhe Fikret Kurgash. Ai beson se procesi është kryer në mënyrë transparente. “Ka pasur përpjekje që dialogu të zhvendoset nga Bordi në qarqe të mbyllura politike, gjë që mendoj se nuk është mirë”, tha Koprivica dhe shtoi se Bordi bëri atë që duhej të bënte, duke respektuar procedurat.

SHARE