SHKOLLAT DO TË HAPEN NGA 1 SHTATORI, ORA DO TË ZGJASË 45 MINUTA

Procesi mësimor në shkollat e Malit të Zi do të fillojë më 1 shtator dhe orët do të zgjasin 45 minuta, njoftoi Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit, duke deklaruar se nxënësit, mësuesit dhe punonjësit e tjerë do të duhet të mbajnë maska. Nga ky departament, thanë se janë përgatitur planet për shkollat në mënyrë që viti shkollor të fillojë më 1 shtator. Siç deklaruan, në takimin me përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë, duke respektuar sugjerimet e UNICEF -it dhe Organizatës Botërore të Shëndetsisë, u mbështet propozimi i Ministrisë për organizimin e orëve në mënyrën e përcaktuar me ligj, në përputhje me kalendarin e shkollës. “Prandaj, Ministria ka përgatitur udhëzime që do t’i dërgohen shkollave në kohën e duhur në mënyrë që viti shkollor 2021/22 të filloi rregullisht,” thuhet në deklaratë. Shkollat janë të detyruara të sigurojnë termometra, mjete për dezinfektimin e duarve, hapësirës dhe sipërfaqeve dhe nevoja të tjera higjienike, si dhe një dhomë për izolimin e nxënësve nëse dyshohet për infeksion, deri në ardhjen e prindërve, dhe në prani të një të rrituri (mësues, pedagog…). “Nxënësit, mësuesit, punonjësit e tjerë të shkollës dhe vizitorët janë të detyruar të mbajnë maska dhe t’i nënshtrohen trajtimit parandalues kur hyjnë – matja e temperaturës dhe dezinfektimi,” thuhet në udhëzimet e Ministrisë. “Pas mungesës, ata janë të detyruar të tregojnë testet që konfirmojnë se janë negative për praninë e virusit COVID-19, ose rekomandimin e mjekut për të ndjekur mësimet,” thuhet në njoftim. Thuhet se vizitat e prindërve në shkollë duhet të jenë të kufizuara dhe takimet e prindërve duhet të mbahen online. Mësuesve u kërkohet të sigurojnë kurrikulat me të gjitha rezultatet e parashikuara deri më 10 shtator dhe t’i paraqesin ato në formë elektronike. Thuhet se Instituti për Edukimin ka përgatitur rekomandime për mbështetje pedagogjike dhe psikologjike për studentët për organizimin e punës pas hapjes së kopshteve dhe shkollave. “Gjithashtu, Instituti ka përpiluar udhëzime të hollësishme për organizimin e mundshëm të klasave online për vitin e ardhshëm shkollor,” u tha nga Ministria. Sipas tyre, Grupi i Punës për organizimin dhe monitorimin e punës edukative do të vazhdojë punën e vet, në një përbërje pak të ndryshuar në krahasim me vitin e kaluar. “Grupi i punës përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë, Institutit, Qendrës së Provimeve, Qendrës për Arsimin Profesional, Sindikatës Arsimore, Shoqatës së Prindërve dhe NARDOS, Institutit të Shëndetit Publik dhe Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme,” përfundoi deklarata.

SHARE