CJENOVNIK ZA POLITICKI MARKETING ZA PARLAMENTARNE IZBORE 2020

d.o.o BOIN

Žiro racun : 540 – 1000031270711 – 54

Pib: 02323630              

Šifra djelatnosti: 92200

EMISIJE IZ STUDIJA (vrijeme emitovanja u najgledanijem terminu) – 6  eura po minuti    

Repriziranje iste emisije  u dnevnom terminu do 16.00 – 2 eura po minuti 

DIREKTNI PRENOSI ZBOROVA-MITINGA – 20  eura po minuti

Repriziranje iste emisije u dnevnom terminu do 16.00 –  2  eura po minuti

SNIMANJE ZBOROVA-MITINGA SA ODLOŽENIM EMITOVANJEM – 10 eura po minuti

Repriziranje iste emisije  u dnevnom terminu do 16.00 –  2 eura po minuti 

SAOPŠTENJA, KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU I SLIČNO – 10 eura po minuti

Repriziranje iste emisije  u dnevnom terminu do 16.00 –  5 eura po minuti 

SLAJD 3,30 eura po minuti

EMITOVANJE PROMOTIVNOG SPOTA – 2 eura po sekundi 

U bloku političkog marketinga, termini: 17.55,  19.25,  20.05,  20.55,  21.55, 22.55

NAJAVE SKUPA U FORMI VIDEO SPOTA – 2 eura po sekundi                                                                                             

NAJAVE SKUPA SA ISPISANIM TEKSTOM I TONSKIM ZAPISOM – 1 euro po sekundi 

NAJAVE SKUPA-PROMOCIJE SA ISPISANIM TEKSTOM –  0.50 eura po sekundi  

U bloku političkog marketinga,  termini:17.55,  19.25,  20.05,  20.55,  21.55,  22.55

 KROL – 1 euro po emitovanju

RADA REKLAME, PROMOTIVNOG SPOTA

Do 10 sekundi 200 eura

Do 20 sekundi 400 eura

Do 30 sekundi 500 eura

Na navedene cijene se obračunava PDV (21%)

SHARE