MBËSHTETJE PËR PROPOZIMIN QË DITA E NJEGOSHIT TË FESTOHET NË DY DITË JO PUNE

Komisioni për Sistemin Politik, Gjyqësor dhe Administratë sot ka mbështetur ndryshimet në Ligjin për festat shtetërore dhe të tjera, me të cilin parashihet që të festohet në të ardhmen dy ditë jo pune dita e lindjes së Njegoshit, 13 Nëntori. Ligji aktual specifikon se dita e Njegoshit, një festë e kulturës malazeze, festohet për një ditë, në ditën e festës. Ndryshimet ligjore janë nisur nga Demokratët dhe deputetët do të deklarohen për to në seancën parlamentare. Anëtarët e Komisionit mbështetën ndryshimet në Ligjin për regjistrat e vendbanimit dhe qëndrimit, i cili përcakton detyrimin e një shtetasi malazez që ndryshon vendbanimin, adresën ose regjistrimin e vendbanimit, të paraqesë një deklaratë me shkrim se është vendosur në vendin dhe adresën që ka deklaruar në kërkesë.

SHARE