QEVERIA PO PËRGATIT NJË RIBALANCIM BUXHETI: ARKA E SHTETIT KA NJË SUFICIT PREJ 225 MILIONË EUROSH

Me propozim të Ministrisë së Financave, Qeveria duhet të përcaktojë këtë javë ribalancimin e buxhetit të këtij viti dhe ta dërgojë në Kuvend për miratim.

Ata thanë se janë tre arsye për ribalancimin, e para prej të cilave është të regjistrohet ndihma prej 27 milionësh që Bashkimi Evropian ka paguar në fillim të marsit, sepse nuk pritej në fund të vitit të kaluar kur buxheti është hartuar.

Arsyeja e dytë është nevoja për përfshirjen e pikës së shpenzimeve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat pas zgjedhjeve presidenciale dhe lokale të mbajtura së fundmi, në fakt janë të jashtëzakonshme dhe nuk ishin parashikuar në buxhetin e këtij viti.

Arsyeja e tretë e ribalancimit janë tendencat e favorshme, pra realizimi i suficitit të të hyrave në buxhet në krahasim me planin dhe nevoja për regjistrimin e tyre.

Sipas informacioneve të gazetës Vijesti, nga fillimi i vitit deri më 12 maj, buxheti i shtetit ka marrë 881 milionë euro, që është 225 milionë euro ose 34 për qind më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, prandaj tani ka një suficit parasheh në arken e shtetit, për të cilat buxheti aktual nuk parasheh një qellim.

Ministri i Financave, Aleksandër Damjanoviq, së fundi ka paralajmëruar mundësinë e shfrytëzimit të tepricës së të ardhurave për shlyerjen e borxheve të vjetra, me qëllim zvogëlimin e shumës së borxheve të reja.

SHARE