PËR SHKAK TË PARREGULLSIVE U KTHYEN MRAPA13 TONË MISH

Gjatë muajit janar, inspektimi veterinar i MZ, bëri një kontroll mbi 665 dërgesa të kafshëve dhe të ushqimeve shtazore të importuara.

Me këtë rast gati 13 tonë mish i freskët u kthye për shkak të shenjave të pahijshme.

Gjithashtu, testi laboratorik zbuloi se një mostër ushqimore nuk korrespondonte me parametrat e sigurisë, ndërsa dy mostra të ushqimit nuk korrespondonin me parametrat e cilësisë.

“Gjatë muajit janar, për shkak të mospërputhjes së përcaktuar, është ndaluar importimi dhe vendosja në treg e një ngarkese me ushqime me origjinë shtazore, e cila i është kthye mbrapa eksportuesit. Një dërgesë e mishit të freskët në shumën totale prej 12.975 kilogram, për shkak të mosplotësimit të kërkesave për shënimin e dërgesave, iu kthye mbrapa importuesit”, raportojnë gazetat ditore.

Inspektorët veterinarë gjithashtu monitoruan zbatimin e masave nga Programi për Masat e Detyrueshme të Mbrojtjes së Shëndetit të Kafshëve, kontrollin e punës së klinikave veterinare, kontrollin e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve, si dhe kontrollin e mbrojtjes së mirëqenies së kafshëve në objektet e mbajtjes dhe të mbarështimit.

“13 vendime për vëzhgimin e qenve dhe maceve janë lëshuar për të përjashtuar dyshimin rreth tërbimit, si dhe nëntë zgjidhje me masa për kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive të kafshëve. Gjithashtu, janë kryer gjithsej pesë kontrolle në trafikun e brendshëm, të cilat i referohen përcaktimit të përmbushjes së masave të urdhëruara paraprakisht nga inspektorët “, thuhet në raport, në të cilin kumtohet se janë bërë gjithsej 1,024 hospitime.

SHARE