POPULLSIA LOKALE ËSHTË E NDALUAR TË LARGOHET NGA BUDVA DHE TIVATI

Ministria e Shëndetësisë, me propozimin e Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi, bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, lëshoi ​​sot një urdhër që ndalon popullatën lokale të largohet nga territori i komunave të Budvës dhe Tivatit. Ndalimi nuk i referohet, siç thonë ata, kryerjes së detyrave të rregullta të punës, bazuar në certifikatën e punëdhënësit, por edhe sigurimin e kujdesit shëndetësor, bazuar në dokumentacionin mjekësor. Mbyllja e Budvës dhe Tivatit nuk zbatohet në rastin e kujdesit për personat të cilët për shkak të sëmundjes, gjendjes ose dëmtimit nuk janë në gjendje të kryejnë aktivitete të përditshme në mënyrë të pavarur, siç dëshmohet nga një certifikatë e lëshuar nga mjeku i zgjedhur i këtyre personave dhe një ekstrakt nga regjistri i duhur i shtetësisë që vërteton farefisninë e ndërsjellë të këtyre personave ose me një kontratë kujdesi ose jetese.Për më tepër, ndalimi i hyrjes ose daljes nga këto dy qytete nuk zbatohet në rastin e mbajtjes së marrëdhënieve personale të fëmijëve me një prind me të cilin nuk jetojnë, në përputhje me një vendim gjykate. Siç thanë ata, është e ndaluar të përdoren dhoma të përbashkëta për pushim dhe rekreacion, të tilla si pishina, qendra spa, sauna, palestra, salla TV. Ministria tha se përgatitja dhe lëshimi i ushqimit lejohet, me urdhër, por pa ndalim dhe konsumim para objektit që operon ushqim, përfshirë hotelierinë, nga ora 7.00 deri në ora 22.00, me konfirmim nga punëdhënësi. “Urdhri për ndryshimin e urdhrit për të marrë masa të përkohshme për të parandaluar transmetimin e koronavirusit të ri, do të hyjë në fuqi në ditën e botimit në Gazetën Zyrtare,” përfundon deklarata.

SHARE