PSD DHE URA RANË DAKORD PËR MARRËVESHJEN MBI PRIORITETET E QEVERISË SË 43-të

Pjesa më e madhe e dokumentit të PSD-së, në të cilën “Vijesti” kishte akses, është rënë dakord me kryeministrin e mandatuar Dritan Abazoviq (LQ URA), ndërsa Partia Socialiste Popullore (PSP) ende nuk ka dhënë pëlqimin e saj, që kushtëzoi fillimin e negociatave për qeverinë me moshyrjen e Partisë Demokratike të Socialistëve (PDS), Social Demokratëve (SD) dhe PSD-së në të. Qeveria e re duhet të marrë vendime për çështjet më të diskutueshme politike – të tilla si mbajtja e regjistrimit të popullsisë, nënshkrimi i marrëveshjeve me komunitetet fetare dhe eventualisht bashkimi me nismat rajonale – me një shumicë prej dy të tretash. Ky është propozimi i Partisë Socialdemokrate (PSD) për partitë që po negociojnë për pjesëmarrje në pushtetin e ri ekzekutiv. Mirëpo, “Vijesti” nga disa burime të tjera është thënë se ende nuk është përcaktuar shumica e cilësuar për vendime të rëndësishme.

SHARE