PARLAMENTI I MZ PËRFUNDON DISKUTIMET PËR DISA LIGJE

Parlamenti i MZ, përfundoi debatin mbi projektligjin për kontrollin e ndihmës shtetërore, si dhe propozimet për ndryshimet në ligjin e konkurrencës, si dhe legjislacionit për fondet e pensioneve dhe investimeve, mbi të cilat më pas do të deklarohen deputet në Parlamentin e MZ.

Deputeti i Frontit Demokratik, Janko Vuçiniq, mendon se Ligji për Kontrollin e Ndihmës Shtetërore nuk do të jetë më  i mirë dhe se korrupsioni do të “lulëzojë” gjatë shpërndarjes së saj.

“Qëllimi i këtij ligji është të plotësohet forma ligjore, sepse pyetja është se sa do të kënaqë kjo këtë në thelb. Ligji parashikon, ndër të tjera, hapjen e një agjencie tjetër, pavarësisht faktit se administrata publike është shumë e madhe për ne “, tha Vuçiniq.

Ai shtoi se kompanitë e shumta që iu dhanë ndihma shtetërore në periudhën e mëparshme, si Kombinati i aluminit,uzina metalurgjike dhe miniera e boksitit, përfunduan në falimentim.

“Ne kemi shumë shembuj ku ndihma shtetërore u është dhënë kompanive të bizneseve. Kush e ka përdorur këtë ndihmë? Ata që kishin grabitur pasurinë shtetërore”, deklaroi Vuçiniq.

Ndërsa, deputeti i Pavarur Aleksandar Damjanoviq, mendon se ndihma shtetërore është miratuar në funksion të mbështetjes politike.

“Ne po ndryshojmë ligjet për hapjen e kapitujve në negociatat me BE, jo për nevojat e ekonomisë. Çështja është nëse me ndryshimin e këtij ligjit do të kemi atë që nuk e kishim përpara, analizën e efekteve të asistencës dhe përdorimin adekuat të saj”,  tha Damjanoviq.

Kurse deputeti i Frontit Demokratik, Branko Radulloviq, tha se Malit të Zi, i nevojitet strategjia trevjeçare në lidhje me dhënien e ndihmës shtetërore.

“Ju nuk mund t’i jepni para një linje ajrore nëse nuk ka kuptim. Këto janë paratë tona, por me to komandoni ju. Kjo është arsyeja pse përgjegjësia juaj është e nevojshme “, tha Radulloviq.
Ndërkaq, deputeti i Partisë Demokratike të Socialistëve, Predrag Sekulliq,  tha se ndihma e pamjaftueshme shtetërore mund të rrezikojnë konkurrencën ose favorizojnë disa kompani.

Ai shtoi se me këtë ligj parashikohet që agjencia për mbrojtjen e konkurrencës kontrollon nëse është e nevojshme të jepet ndihma shtetërore për një kompani të caktuar dhe nëse ajo miratohet në përputhje me ligjin.

“Të gjitha ndihmat e mëparshme shtetërore do të kalojnë përmes kontrollit të filtrave në vitin e ardhshëm dhe nëse vërtetohet se diçka nuk është në përputhje me ligjin, kjo ndihmë do të duhet të kthehet”,  shpjegoi Sekulliq.

Vuçiniq, gjatë debatit për ndryshimet dhe plotësimet në ligjet për fondet e Pensioneve, tha se, qytetarët nuk i besojnë fondeve pensionale vullnetare, prandaj as nuk e përjetuan jetën e vet në Mal të Zi.

Ai mendon se Mali i Zi, ka nevojë për një reformë të sistemit të pensioneve, gjë që është parakusht për krijimin e vendeve të reja të punës, gjegjësisht riindustrializimit.

“Pensionet në Mal të Zi,  janë të mjerueshme dhe nga ato nuk mund të jetohet mirë. Pensionistët janë artist në mbijetesë sepse mbi 13 mijë pensionistë jetojnë me nga 120 euro pension, 40 mijë me nga 193 euro dhe 70 mijë nga pensionet nën mesatare, nga 280 euro. A mund të jetohet nga kjo shumë e tillë “, pyeti Vuçiniq.

SHARE