MË SHUMË SE 630 NXËNËS DHE 190 MËSIMDHËNËS JANË TË INFEKTUAR

Që nga fillimi i vitit shkollor, 631 nxënës dhe 190 mësimdhënës janë infektuar me koronavirus në Mal të Zi. Në faqen e internetit COVID-19 dhe edukimi, u njoftua se 341 nxënës ishin infektuar në shkollat ​​fillore, 256 në shkollat ​​e mesme dhe 34 fëmijë në institucionet parashkollore. Numri më i madh i mësimdhënësve të infektuar u regjistrua në shkollat ​​fillore, ku u regjistruan 100 mësues të infektuar, në shkollat ​​e mesme 48 dhe në institucionet parashkollore. Ekzaminimet javore janë në dispozicion në web faqen, duke rezultuar kështu me  1,649 nxënës dhe 196 mësimdhënës në izolim, nga të cilët 961 nxënës dhe 105 mësues të shkollave fillore. Ka 308 nxënës dhe 39 profesorë nga shkollat ​​e mesme në izolim, dhe 380 nxënës dhe 52 mësues nga institucionet parashkollore. 

SHARE