TË GJITHA LLOJET E DERIVATEVE DO TË JENË MË SHTRENJTË NGA DY DERI NË PESË CENT

Të gjitha llojet e karburanteve do të rriten nga dy deri në pesë cent nga mesnata, njoftoi Ministria e Energjisë dhe Minierave.

Eurosuper 95 dhe 98 do të rriten me katër cent secili dhe në 15 ditët e ardhshme do të kushtojnë 1.53 euro dhe 1.57 euro.

Çmimi i eurodieselit do të jetë pesë cent më i lartë dhe do të kushtojë 1.51 euro.

Nafta për ngrohje do të rritet me dy cent në 1.45 euro.

Ndryshimet e fundit të çmimeve ishin më 30 janar, kur të gjitha llojet e karburanteve u rritën me tre deri në pesë cent.

Në përputhje me përcaktimet e Rregullores për mënyrën dhe nivelin e elementeve mbi bazën e të cilave formohen çmimet maksimale të derivateve të naftës, llogaritja e radhës do të bëhet më 26 shkurt dhe çdo çmim i ndryshuar i derivateve të naftës do të jetë i vlefshëm nga 27 shkurti.

SHARE