MINISTRIA PUBLIKON SHEMBUJ TË LLOGARITJEVE TË PAGAVE NË PËRPUTHJE ME PROGRAMIN EVROPA TANI

Ministria e Financave dhe Mirëqenies Sociale ka publikuar shembuj të llogaritjeve të pagave në përputhje me programin ekonomik Evropa Tani. Në seancën e fundit të vitit të kaluar, Kuvendi miratoi një sërë ligjesh, zbatimi i të cilave do të ndikojë ndjeshëm në biznesin e ekonomisë malazezë dhe në kuadër të realizimit të programit ekonomik Evropa Tani. Sipas programit Evropa Tani, paga minimale në Mal të Zi është rritur që nga janari në 450 euro nga 250 euro deri më tani. Me program janë futur një sërë masash që kanë të bëjnë me lehtësimin e barrës tatimore në punë, heqjen e kontributeve shëndetësore, si dhe vendosjen e një pjese të patatueshme të pagave deri në 700 euro. Gjithashtu, tatimi progresiv është duke u futur kur bëhet fjalë për tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatimin mbi të ardhurat e kompanisë.

SHARE