MASKA NË VEND TË KARANTINËS NË RAST TË SHFAQJES SË KORONAVIRUSIT NË KLASË

Në rast se disa nxënës sëmuren nga Covid 19, të tjerët nuk do të shkojnë në karantinë, por do të detyrohen të mbajnë maska, tha drejtori i Institutit të Shëndetit Publik (ISHP) Igor Galliq. Ai për TV Vijesti tha se ka një ndryshim në masën e shpallur së fundmi që, nëse njëri nga nxënësit është i infektuar me koronavirus, e gjithë klasa duhet të shkojë në karantinë ne shtëpi. “Epidemiologëve u lihet mundësia që të kenë lirinë për të interpretuar çdo rast në mënyrë të veçantë, duke pasur parasysh se në disa raste fëmijët shoqërohen më shumë me fëmijët e tjerë, kështu që rreziku për t’u sëmurë është më i lartë”, tha Galliq. Ai tha se mësimdhënësve u është dhënë një sugjerim që të mbajnë maska. I pyetur nëse orët mësimore në shkollë mund të zgjatet nga 30 në 45 minuta, Galliq tha se kjo nuk është në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ISHP-së. Ai mendon se është mjaft e pavolitshme të merret një vendim i tillë në fund të vitit shkollor.

SHARE