GALLIQ: KY ËSHTË VETËM FILLIMI I MASAVE RIGOROZE

Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Igor Galliq, tha se ky është vetëm fillimi i masave rigoroze, duke pasur parasysh situatën epidemiologjike. Ai vuri në dukje se rezultatet nga Berlini do të tregojnë nëse ka një transmetim të një lloji të ri të virusit britanik të coronës. Në programin e mëngjesit të TVMZ, Galliq shpjegoi se Grupi i Punës për Parandalimin e Sëmundjeve Infektive propozon masa që konsiderohen nga të gjitha aspektet e ndryshme nga ekspertë të organeve të tjera, të tilla si Komisioni dhe Këshilli për Luftën kundër Koronavirusit. “Ne gjithashtu propozuam një sistem semafori për këtë kohë, i cili ndryshon nga masat e pranuara nga momenti kur zbatohen masa më rigoroze, pra ai tregues i normës së tregimit 14-ditor për 100,000 banorë për qytete të caktuara. Tani për tani, këto janë Budva dhe Tivati, por më duket, që ky është vetëm fillimi i disa masave rigoroze,” tha Galliq. Prandaj, ai u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë masat aktuale. Drejtori i Spitalit për Sëmundjet e Mushkërive në Brezovik, Predrag Pejoviq, tha se nuk kishte asnjë arsye për të alarmuar publikun kur bëhet fjalë për situatën epidemiologjike në atë institucion shëndetësore.

SHARE