ABAZOVIQ: SHKENCËTARET KANË NDRYSHUAR BOTËN PËRGJITHMONË

Me rastin e 11 Shkurtit, Ditës Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë, Zëvendëskryeministri Dritan Abazoviq vlerësoi se shkencëtaret kanë ndryshuar botën përgjithmonë. Abazoviq vuri në dukje se shkenca dhe barazia gjinore janë të një rëndësie jetike për arritjen e qëllimeve të zhvillimit të miratuara ndërkombëtarisht. “Në vitet e fundit, bashkësia globale ka bërë përpjekje të mëdha për të inkurajuar dhe përfshirë gratë dhe vajzat në shkencë. Përveç kësaj, stereotipet gjinore të gjata i pengojnë vajzat dhe gratë nga fushat shkencore, veçanërisht në Malin e Zi,” tha ai. Siç tha ai, globalisht, gratë ende paguhen më pak, përparojnë më rrallë, marrin më pak projekte dhe lënë karriera në shkencë më shpesh sesa burrat që janë të kualifikuar në mënyrë të barabartë. “Kjo është arsyeja pse ne duhet të marrim një qasje më të përgjegjshme ndaj pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në arsim, shkencë dhe teknologji. Pozicioni i barabartë i grave dhe burrave është një nga gurët e themelit të një shoqërie vërtet demokratike, siç duhet të bëhet Mali i Zi,” përfundoi Abazoviq.

SHARE