MBAHET SAMITI I PROCESIT TË BERLINIT

Sot, në kuadër të Samitit të Procesit të Berlinit, u nënshkruan Deklarata mbi Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe Deklarata e Liderëve të Ballkanit Perëndimor në Tregun e Përbashkët Rajonal. Procesi i Berlinit ka një rol të pazëvendësueshëm në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe lidhjen e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian në rrugën e integrimit, tha Presidenti i Malit të Zi Millo Gjukanoviq, i cili përfaqësoi Malin e Zi në samitin në fjalë. “Në gjashtë vitet e ekzistencës së tij, Procesi i Berlinit ka ruajtur vazhdimisht mesazhin themelor – perspektivat evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor,” vuri në dukje Gjukanoviq. Siç pohon ai, bashkëpunimi rajonal sjell padyshim rezultate pozitive dhe përshpejton zhvillimin e ekonomive dhe shoqërive tona në tërësi. Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor është një provë e përkushtimit ndaj Rajonit dhe një udhërrëfyes për vendimet strategjike, kryesisht në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.​ Ai theksoi se ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të rikuperohen dhe zhvillohen më shpejt vetëm duke rritur investimet, duke inkurajuar sipërmarrjen dhe duke hequr sa më shumë pengesa që ngarkojnë biznesin. Mali i Zi po ndjek me vendosmëri reformat, duke ndërtuar një shoqëri të hapur evropiane, një shoqëri të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Reformat gjithëpërfshirëse dhe përmbushja e të gjitha kritereve për anëtarësimin e plotë në BE mbeten një përparësi absolute.

SHARE