ËSHTË PLANIFIKUAR QË NË VITIN 2022 MALI I ZI TË JETË VEND I MADH NDËRTIMI

Qeveria ka parashikuar një rimëkëmbje të fortë ekonomike deri në fund të vitit 2021, dhe në vitin 2022 Mali i Zi është planifikuar të bëhet një vend ndërtimi i madh për projektet e ekonomisë së gjelbër, në të cilat pritet pjesëmarrje e konsiderueshme e BERZH.  Kjo u njoftua nga Kryeministri Zdravko Krivokapiq gjatë një takimi online me përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Kryeministri Krivokapiq u tha përfaqësuesve të BERZH se duke miratuar buxhetin, Qeveria më në fund arriti të krijojë kushte reale për një rimëkëmbje më të shpejtë ekonomike, me stabilizimin e financave publike si një nga parakushtet kryesore për qëndrueshmërinë e përgjithshme ekonomike. “Pavarësisht nga konkurrenca politike, gjëja më e rëndësishme është që Mali i Zi t’i kthehet ekonomisë dhe të përmirësojë standardet e jetesës së qytetarëve të tij.  Kjo është mënyra e vetme për t’iu afruar standardit dhe vlerave që trashëgojnë vendet e BE-së,” tha Krivokapiq. Siç u njoftua nga Qeveria, përveç Kryeministrit, në takim morën pjesë edhe Ministri i Financave dhe Mirëqenies Sociale Millojko Spajiq dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Jakov Millatoviq, ndërsa delegacioni i BERZH u drejtua nga Zëvendëskryeministri Jurgen Rigterink.

SHARE