NË TUBIME POLITIKE DERI NË 100 PERSONA

Trupi Koordinues Kombëtar ka propozuar që të jetë e mundur të mblidhen deri në 100, në tubime politike në hapësirë ​​të hapur, ndërsa pnë ambiente të mbyllura 50 persona, me respekt të detyrueshëm për masat epidemiologjike.

Siç u njoftua pas seancës, TKK, me kërkesë të një numri të madh të subjekteve politike dhe nevojën e komunikimit të drejtpërdrejtë me votuesit dhe prezantim më të mirë të programeve dhe listave zgjedhore në procesin parazgjedhor, i propozoi Ministrisë së Shëndetësisë që ndryshimet në urdhrat përkatës të mundësojnë tubime politike brenda dhe jashtë, me një kufi në numrin e të pranishmëve dhe respektimin e detyrueshëm me masat e përcaktuara epidemiologjike.

Bëhet fjalë për pajtueshmërinë me masat- ruajtja e distances fizike, higjena e duarve dhe vurja e maskës ​​mbrojtëse.

SHARE