MË 19 QERSHOR, KUVENDI DO TË VENDOS SËRISH PËR LIGJET E KTHYERA NGA PRESIDENTI

Në seancën e 19 qershorit, Kuvendi i Malit të Zi do të vendos edhe një herë për ndryshimet në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Gjyqtarët dhe Ligjin për Transmetuesin Publik Kombëtar – Shërbimi i Medias Publike, të cilat janë kthyer për rivendim nga Presidenti i Malit të Zi, Jakov Millatoviq.

Kjo është konfirmuar për Portalin RTMZ.

Të rikujtojmë se, të enjten dhe të premten, deputetët e Kuvendit të Malit të Zi miratuan 12 ligje të nevojshme për të marrë Raportin për Vlerësimin e përmbushjes së Kritereve të Përkohshme për Kapitujt 23 dhe 24 (IBAR), pas së cilës Millatoviqi nxori dekrete për shpalljen e dhjetë ligjeve të dielën.

Në sqarimin e tij, Millatoviq ka thënë se e ka kthyer Ligjin për Transmetuesin Publik Kombëtar – Shërbimi i Mediave Publike të Malit të Zi për rishqyrtim, gjë që redukton kriterin e përzgjedhjes së drejtorit të RTMZ nga dhjetë vjet në pesë vjet përvojë pune.

Ai beson se zgjidhja e miratuar shpërfill rëndësinë e shërbimit publik dhe vë në pikëpyetje pavarësinë editoriale të tij, veçanërisht duke vlerësuar pikëpamjet e publikut profesional për çështjen në fjalë.

Ai tha se edhe Ligjin për ndryshimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe Gjyqtarët e ka kthyer në Kuvend për rivendim.

Millatoviq theksoi se anëtarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian, në vitin e kaluar të mandatit të tij, ishte një nga shtyllat më të rëndësishme të punës së tij dhe se ai promovoi idenë e anëtarësimit në BE në vitin 2028 brenda dhe jashtë vendit pavarësisht skeptikëve të shumtë.

“Shpresoj që në të ardhmen, politika e grevës do të zëvendësohet nga përpjekjet e të gjithë aktorëve institucionalë në Mal të Zi për të punuar me veprimet e tyre në përparimin themelor të shoqërisë sonë, bazuar në sundimin e plotë të ligjit dhe respektimin e Kushtetutës dhe Ligjit”, tha Millatoviq.

Ai tha se pavarësisht procesit legjislativ cilësor, i cili pasoi miratimin e këtyre ligjeve, është bërë punë e konsiderueshme për të përmbushur standardet e përkohshme dhe për të marrë një IBAR pozitiv.

“Dëshiroj të përgëzoj të gjithë nëpunësit civilë dhe aktorët e tjerë në qeverinë e mëparshme dhe aktuale, si dhe në mbledhjen e mëparshme dhe aktuale të Parlamentit të Malit të Zi, të cilët kontribuan në përfundimin e kësaj faze të rëndësishme të rrugëtimit tonë në BE, dua ti përgëzoj për rezultatin e arritur”, ka thënë Millatoviq.

SHARE