KUVENDI KA SHTYRË DEBATIN PËR LIGJIN PËR KONFISKIMIN E PASURISË SË FITUAR ME VEPRIMTARI KRIMINALE

Kuvendi i Malit të Zi në seancën e sotme miratoi rendin e ditës për shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për konfiskimin e fitimeve pasurore nga veprimtaria kriminale. Pas kësaj është bërë pauzë për shkak se Komisioni për Sistemin Politik, Gjyqësor dhe Administratë i ka bërë thirrje Kuvendit që në seancën e sotme të përcaktojë rendin e ditës të propozuar dhe më pas të caktohet pauzë për t’i dhënë hapësirë ​​grupit punues që të shqyrtojë zgjidhjet ligjore të propozuara dhe të krijojnë përmirësime thelbësore në tekstin Propozim të ligjit. Për vazhdimin e seancës deputetët do të njoftohen në ditët në vazhdim. Duke qenë se seanca e jashtëzakonshme për këtë ligj është në zhvillim e sipër, diskutimi duhet të përfundojë brenda datës 28 shkurt në mesnatë.

Më herët sot, Komisioni për Sistemin Politik, Gjyqësor dhe Administratë ka formuar një grup punues për përmirësimin e propozimit për ndryshimin e Ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar nga veprimtaritë kriminale. Koordinator i Grupit të Punës do të jetë kryetari i atij organi parlamentar, Momo Koprivica, dhe anëtarët e deputetëve të Frontit Demokratik (FD), Predrag Bullatoviq dhe Branka Boshnjak, CIVIS Srgjan Paviqeviq dhe Partisë Popullore Socialiste Millosava Paunoviq. “Në grupin e punës do të jenë edhe përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, si propozues të autorizuar të aktit të lartpërmendur, si dhe të gjithë subjektet e tjera të interesuara”, thuhet në konkluzionet e seancës së Komisionit.

SHARE