KOPSHTET DO TË PUNOJNË, TESTIMI I NJOHURIVE NË SHKOLLË

Kopshtet, ashtu si shkollat, do të fillojnë punën më 1 tetor. Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë për Arsim, Arijana Nikoliq Vuçiniq, tha për TVMZ se Ministria e Arsimit, sipas rekomandimeve të Institutit të Shëndetit Publik, organizoi mësimin në mënyrën më të mirë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve dhe mësuesve. Ajo theksoi se kësaj here do të organizohet testi i njohurive në shkollë. Ministria e Arsimit ka përgatitur një informacion të detajuar për shkollat ​​mbi organizimin e orëve të mësimit nga 1 tetori, i cili bazohet në rekomandimet e qarta të Institutit të Shëndetit Publik, situatën komplekse epidemiologjike dhe nevojën për të mbrojtur fëmijët, por edhe për t’i siguruar atyre njohuri. Ajo shtoi se kopshtet do të fillojnë punën poashtu më 1 tetor. “Kopshtet kanë marrë të njëjtat rekomandime dhe vlejnë të njëjtat rregulla, me kopshtet që kanë mundësinë që fëmijët të qëndrojnë në oborr sa më shumë që të jetë e mundur. Është një përgjegjësi e madhe për prindërit,” tha ajo.

SHARE