SHARANOVIQ: INKURAJIMI I QYTETARËVE PËR TË DORËZUAR VULLNETARISHT ARMËT E TYRE PROMOVON NJË KULTURË SIGURIE

Mali i Zi mbetet në rrugën e verifikimit sistematik dhe shkatërrimit fizik të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve të tepërt dhe të konfiskuara.

„Ne vazhdojmë të investojmë në arsim dhe rritjen e efikasitetit operacional për të menaxhuar stoqet, të gjitha në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat e mira,“ tha ministri i Punëve të Brendshme, Danillo Sharanoviq.

Sharanoviq theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rëndësinë e kthimit dhe legalizimit të armëve si një nga faktorët kryesorë në këtë luftë.

„Inkurajimi i qytetarëve për të dorëzuar vullnetarisht armët e tyre promovon një kulturë sigurie dhe ndërgjegjësimi për rreziqet që mund të paraqesin armët në duar të gabuara. Në këtë mënyrë ne japim një kontribut të drejtpërdrejtë në krijimin e një shoqërie në të cilën armët përdoren vetëm në përputhje me ligjin dhe për qëllime legjitime,“ theksoi Sharanoviq.

Ai theksoi veçanërisht rëndësinë e hartimit të Udhëzimeve për punonjësit e policisë për vlerësimin dhe reagimin adekuat ndaj rreziqeve të keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje, si dhe Udhëzimet për integrimin e perspektivës gjinore në procesin e miratimit të kërkesave për blerje armësh.

Gjatë konferencës, Sharanoviq falënderoi partnerët ndërkombëtarë të cilët e njohën Malin e Zi si partner të besueshëm dhe të përgjegjshëm në zbatimin e projekteve dhe ndërmarrjeve të përbashkëta me rëndësi në këtë fushë.

SHARE